PROJEKT DLA LEKTORÓW Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

LEKTORZY SPRAWNI ONLINE

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

""

BAZA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Powstanie elektroniczna baza materiałów dydaktycznych dostosowana do możliwości percepcyjnych lektorów i uczniów z dysfunkcją wzroku. Baza będzie dostępna na stronie www.kursy.strefai.org.pl

""

SZKOLENIE LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przeprowadzimy serię szkoleń informatycznych, metodycznych i rozwojowych dla lektorów języka angielskiego z dysfunkcją wzroku, które  podniosą ich kompetencje i szanse na rynku pracy. Rekrutacja lektorów rozpocznie się w lutym 2022r.

""

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W terminie od września 2022 r. do czerwca 2023 r. lektorzy poprowadzą kursy języka angielskiego online dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem. Rekrutacja uczestników ruszy w sierpniu 2022 r. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie.

ODBIORCY PROJEKTU

Odbiorcami projektu byli lektorzy języka angielskiego z dysfunkcją wzroku z całej Polski. W projekcie brali udział absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów z zakresu filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej lub innych kierunków uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela/ lektora języka angielskiego.

UWAGA: Nie prowadzimy już naboru do projektu.

Rekrutacja do projektu zakończona !

Ikona symbolizująca osobę niewidomą z laską

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Osoby z dysfunkcją wzroku

Ikona symbolizująca edukację

WYKSZTAŁCENIE

Lektorzy języka angielskiego

Ikona przedstawiająca komputer

FORMA PRACY

Szkolenia i praca online

Ikona przedstawiająca dom

ZASIĘG DZIAŁAŃ

Projekt ogólnopolski

logo Fundacji Strefa Innowacji

Organizator 

FUNDACJA STREFA INNOWACJI
Celem Fundacji Strefa Innowacji jest wspieranie rozwoju i podnoszenie komfortu życia społeczeństwa poprzez ułatwianie dostępu do edukacji, pracy oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Działamy na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności kobiet i osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam, by każda osoba miała możliwość rozwijania swojego potencjał i dzieliła się talentami i doświadczeniem z innymi.