W Fundacji Strefa Innowacji ciągle poszukujemy nowych rozwiązań i uczymy się korzystać z nowoczesnych internetowych narzędzi, które ułatwią nam codzienną pracę nad realizacją misji naszej organizacji. Nasz zespół składa się z osób słabo widzących i niewidomych, dlatego ważne jest, aby wdrażane w działania rozwiązania były nie tylko innowacyjne i efektywne, ale również  dostępne w obsłudze i dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
W projekcie „Lektorzy Sprawni Online” działamy na dwóch płaszczyznach. Jedną z nich jest tworzenie bazy dostępnych materiałów, którą przyszli lektorzy będą wykorzystywali do nauczania języków. Drugą płaszczyzną jest wyposażenie lektorów w funkcjonalne narzędzia ułatwiające komunikację i organizację pracy.

Jesteśmy po intensywnej nauce obsługi aplikacji TRELLO i SLACK. Aplikacje te wdrożyliśmy w pracę fundacji, aby je następnie zaproponować jako narzędzia dla lektorów językowych.
Szkolenie z użytkowania tych programów prowadzone było przez osobę niewidomą, która korzysta z nich w swojej codziennej pracy. Od teorii do praktyki, krok po kroku zapoznaliśmy się z możliwościami i działaniem poszczególnych opcji. Otrzymaliśmy również praktyczne rady – jak efektywnie, będąc osobami z dysfunkcją wzroku, posługiwać się rozwiązaniami, które ułatwiają sposób realizacji zadań i wymiany informacji w zdalnych zespołach.

Poniżej omówię pokrótce, czym jest i do czego służy aplikacja TRELLO. Trello pomaga w zarządzaniu projektami i organizacją. Pozwala na kontrolowanie zadań, planowanie zajęć oraz pilnuje ich wykonanie w odpowiedniej kolejności. Zawiera trzy filary – tablice, listy i karty. Tablica to przestrzeń, w której gromadzone są listy zadań. Każdemu zadaniu nadajemy termin realizacji, rangę ważności, przypisujemy osobę lub osoby odpowiedzialne za wykonanie, możemy także podzielić zadanie na etapy. Na wstępie każde zadanie umieszczane jest w kolumnie „do zrobienia”. Gdy wykonujemy dane zadanie, przenosimy je na listę „w trakcie”. Po wykonaniu przesuwamy do listy „zrobione”. Aplikacja informuje pozostałych członków Tablicy o tym, kto jakie zadanie wykonuje, na jakim jest etapie realizacji, przypomina o terminach itp. Słowem, każdy członek Tablicy może sprawdzić status zadań i wie, co ma wykonać. Trello uczy dyscypliny i pilnuje porządku, musimy pamiętać, by wykonane zadanie przesunąć lub odznaczyć.
W Trello można pracować w grupie, samodzielnie, z nauczycielem; słowem zastosowanie tej aplikacji zależy od naszych potrzeb i inwencji. Program jest dostępny w wersji do korzystania przez przeglądarkę na komputerze oraz jako aplikacja mobilna. Używając gestów, w płynny sposób przemieszczamy się po kartach, listach i opcjach programu. Dla osób z dysfunkcją wzroku rekomendowane jest używanie Trello jako aplikacji mobilnej na telefonie z systemem Android lub IOS, gdyż jest to bardziej dostępne.
W następnym artykule zapoznam Was z narzędziem Slack, zapraszam.