Projekt „Lektorzy Sprawni Online” to nowy Projekt Fundacji StrefaInnowacji, którego celem jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością   wzroku   w   rozwoju  kompetencji   zawodowychpoprzez dostarczenie im funkcjonalnych i dostępnych narzędzi do pracy oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć w sposób zdalny. Woparciu o wypracowane rozwiązania lektorzy poprowadzą cykl kursówz języka angielskiego.
Kurs został opracowany na trzech poziomach zaawansowania: A2, B1 i B2. Każdy z nich zawiera 10 lekcji trwających 90 min. Elementem spajającym każdy z modułów są treści odnoszące się do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność).

Zajęcia na poziomie A2 skupiają się wokół poszukiwania pracy. Proponowane przez nas tematy dotyczą słownictwa związanego z rozmową kwalifikacyjną, środowiskiem pracy, kontaktem z klientem, rozwiązywaniem problemów. Do każdej z lekcji przypisane są zagadnienia gramatyczne np. podczas lekcji 1, której tematem jest poszukiwanie pracy, kursant poznaje słownictwo związane z ogłoszeniami o pracę i portalami społecznościowymi, natomiast przypisane do tej lekcji zagadnienia gramatyczne to czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous.

Moduł B1 skupia się wokół nowych technologii i biznesu. Przykładowe tematy lekcji to: profil pracownika, praca zdalna czy sztuczna inteligencja. Kursant poznaje słownictwo biznesowe związane z pracą z danymi, sztuczną inteligencją czy z nowym stylem pracy zapoczątkowanym podczas pandemii. Na poziomie B1 zagadnienia gramatyczne dotyczą m.in. okresów warunkowych, wyrażania przyszłości, strony biernej, stopniowania przymiotników.

Na ostatnim etapie, B2, skupiamy się na najbardziej aktualnych tematach związanych z różnorodnością i nowoczesnym środowiskiem pracy. Tematy lekcji dotyczą więc różnorodności kulturowej czy niepełnosprawności (cultural diversity at the workplace, disability and inclusion). Mamy nadzieję, że dzięki takiemu doborowi tematów, uczniowie nie tylko znajdą pomoc w doskonaleniu swoich językowych kompetencji, ale również poszerza swoje horyzonty i wiedzę o zachodzących we współczesnym świecie zjawiskach, co przyczyni się do ich otwartości na dyskusje i da możliwość wypracowania własnej opinii.