Nagłówki (ang. Heading)  są podstawowym kryterium standardu dostępności. Przy tworzeniu obszernych materiałów tekstowych z perspektywy dostępności ważne jest, aby stosować odpowiednie nagłówki, które pomagają tworzyć jasną i logiczną strukturę artykułu.

W papierowym wydaniu gazety łatwo zidentyfikować tytuł oraz kategorie tematyczne, w których zawierają się  poszczególne artykuły. W taki sam sposób powinno się tworzyć treści internetowe wykorzystując do tego nagłówki. Za ich pomocą ustala się strukturę publikowanej treści czyniąc ją przejrzystą, zrozumiałą i dostępną. Struktura nagłówków ułatwia czytanie, gdyż wizualnie tekst jest podzielony na części.  Natomiast dla użytkowników posługujących się czytnikiem ekranu, zawartość nagłówka jest osobno artykułowana, a jego poziom umożliwia zrozumienie struktury określonego artykułu, czy też innego obszernego dokumentu.

W definiowaniu nagłówków musimy znać ich podstawową cechę, czyli hierarchię.
Nagłówki posiadają numerację od 1 do 6. Im wyższy numer, tym ważność nagłówka jest niższa, czyli np. nagłówek H2 jest wyższy od H3. Tworząc treści sami ustalamy jego strukturę i nadajemy poziomy nagłówków. Wracając do przykładu papierowej gazety: nagłówek H1 występuje tylko raz, ponieważ jest to tytuł gazety. Kategorie tematyczne stanowią nagłówek H2, a tytuły poszczególnych artykułów to H3. Hierarchiczność nadaje przejrzystość i łatwość wyszukania interesującej nas treści. Tę samą zasadę stosujemy w umieszczaniu treści na stronie internetowej. Ma to duże znaczenie dla osób używających oprogramowania asystującego, gdyż umożliwia szybkie nawigowanie po obszernym tekście, poznanie jego struktury i sprawne wyszukiwanie konkretnych informacji.

Nie mniej ważnym aspektem stosowania nagłówków jest ich znaczenie dla pozycjonowania SEO. Celem umieszczania treści na stronie WWW jest przede wszystkim trafienie do możliwie największej liczby użytkowników. Stosowanie nagłówków umożliwia algorytmom wyszukiwania informacji tzw. robotom Google, wychwytywanie i wyświetlanie w wynikach stron zawierających te frazy, które zostały wpisane przez użytkownika. Frazy te są m.in. identyfikowane przez algorytm w oparciu o nagłówki. Dlatego, gdy tytuł lub podtytułu artykułu nie został odpowiednio oznaczony, artykuł nie wyświetli się w wynikach wyszukiwania.

Jak tworzyć nagłówki?

  • Na stronach, na których kontent pisany jest bezpośrednio w języku HTML stosujemy podwójne znaczniki od H1 do H6.
  • W CMS typu WordPress używamy edytorów, które posiadają bloki nagłówków. Wystarczy wówczas wybrać odpowiedni nagłówek i zastosować go w edytowanym tekście.

Ważna rada: tworzony tekst nie musi posiadać wszystkich poziomów nagłówków. Nagłówek H1 powinien występować tylko raz. Pilnuj kolejności poziomów nagłówków: H1 – główny tytuł, następnie H2, po nim H3 itd. Powodzenia w stosowaniu nagłówków!

Po więcej informacji odsyłam do poniższego materiału:
link: https://www.b4after.pl/czym-sa-naglowki-h1-h2-h3-i-po-co-sie-je-stosuje/#:~:text=Dlaczego%20Warto%20u%C5%BCywa%C4%87%20nag%C5%82%C3%B3wk%C3%B3w%20H1,%20H2,%20H3?