W poprzednim artykule opowiedziałem o szkoleniu i wdrażaniu w pracę naszej fundacji, dwóch narzędzi: Trello i Slack. Omówiłem podstawowe funkcje i sposób obsługi aplikacji Trello.
Kontynuując temat, w dzisiejszym artykule opiszę drugą aplikację.

Żyjemy w świecie informacji. Jej pozyskiwanie, wymiana i przekazywanie są kluczem do szybkiej komunikacji i w rezultacie podejmowania właściwych i szybkich decyzji. Dlatego ważnym jest używanie narzędzia, które ułatwi nam obsługę i wymianę wiadomości wewnątrz i na zewnątrz każdej organizacji.

SLACK jest narzędziem służącym do komunikacji w zespole, jest taką pocztą mailową na sterydach. W prosty i funkcjonalny sposób usprawnia wymianę informacji w zespole, między jego członkami, jak i konwersacje w danym temacie.
Jest także instrumentem zarządzania przepływem wiadomości na zewnątrz.
Na wstępie, po zarejestrowaniu się, możemy stworzyć lub dołączyć do grupy – wysyłając lub akceptując zaproszenia. Po wejściu do grupy, mamy dostęp do kanałów i listy członków. Kanały mogą mieć określony typ: publiczny lub prywatny, nadajemy im nazwy. Mają szeroki zakres np. mogą to być konkretne projekty, którymi dana grupa się zajmuje, działy w danej organizacji, tematy dotyczące całej grupy – zwane kanałem „general”, słowem nazwy, ilość i typy kanałów mogą być spersonalizowane do danej grupy. Prócz kanałów mamy do dyspozycji tzw. „Direct Messages” czyli możliwość kontaktu i rozmowy z poszczególnymi członkami grupy niejako „na osobności”, czyli bez wiedzy i wglądu innych osób. Konwersacja może odbywać się poprzez wiadomości tekstowe, mamy również możliwość rozmowy głosowej, istnieje również możliwość rozmowy w grupie, możemy więc organizować spotkania zespołów. Do wiadomości możemy dodawać linki, pliki tekstowe, audio, video.

Jak widzicie, Slack daje mnóstwo możliwości wymiany informacji. Biorąc pod uwagę wymienione funkcjonalności, można go nazwać narzędziem integracji wymiany informacji. Daje również możliwość synchronizacji z innymi aplikacjami. W naszej Fundacji, na przykład, mamy synchronizację z omówioną już we wcześniejszym artykule – aplikacją TRELLO.
Podobnie jak TRELLO, SLACK jest dostępny zarówno jako aplikacja webowa, jak i aplikacja mobilna. Ważny dla naszego zespołu jest fakt, iż obydwie aplikacje są obsługiwane również z perspektywy osoby niewidomej lub słabowidzącej. Podobnie jak w przypadku TRELLO, łatwiej nam będzie używać aplikacji mobilnej. Na ten moment SLACK jest w języku angielskim i jest dostępny w wersji darmowej.