14 grudnia Fundacja Strefa Innowacji zorganizowała konferencję pt. ,,Od pomysłu do bazy e-learningowej w projekcie Lektorzy Sprawni Online’’. Celem konferencji było omówienie kulisów powstawania bazy e-learningowej w kontekście dostępności oraz potrzeb lektorów i uczniów z niepełnosprawnością wzroku. Zaprosiliśmy specjalistów, współpracujących z nami w ramach projektu ,,Lektorzy Sprawni Online’’ do podzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Konferencję rozpoczęła pani Monika Dargas-Miszczak, Prezes Zarządu Fundacji Strefa Innowacji, która opowiedziała o celach projektu, jego odbiorcach i etapach z naciskiem na budowę elektronicznej bazy materiałów dydaktycznych z języka angielskiego.

Następnie pani Małgorzata Suwińska, lektorka i tłumaczka, współautorka materiałów dydaktycznych, omówiła wyzwania związane z nauczaniem online osób niewidomych i słabowidzących. Skupiła się między innymi na technicznym aspekcie adaptacji pomocy dydaktycznych, jak i na postawach niewidomych uczniów i nauczycieli, którzy mają tendencję do unikania pewnego rodzaju ćwiczeń. Na zakończenie swojego wykładu zaprezentowała praktyczne zalecenia w postaci wniosków dla osób zajmujących się adaptacją materiałów dydaktycznych.

W dalszej kolejności pan Przemysław Stencel, specjalista ds. e-learningu, zaprezentował zastosowanie platformy Moodle w projekcie. Opowiedział, dlaczego nasza baza powstała właśnie na tej platformie, jakie możliwości daje ona lektorom i uczniom (m.in. możliwość tworzenia quizów i testów), w jaki sposób wygląda organizacja kursu oraz zarządzanie postępami uczniów.

Kolejnym wystąpieniem był wykład pana Tomasza Szymczaka, specjalisty ds. dostępności, który przedstawił bazę e-learningową jako interaktywny podręcznik – narzędzie do nauczania dla lektorów i źródło nauki dla uczniów. Opowiedział o obsłudze bazy e-learningowej, o szkoleniach lektorów w tym zakresie oraz o instrukcjach w postaci filmów i poradników.

Ostatnim punktem programu była sesja pytań i odpowiedzi. Uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania Prelegentom za pośrednictwem czatu lub włączając mikrofon. Pytania dotyczyły przede wszystkim obsługi bazy przez osoby niewidome.

Nasza konferencja była nagrywana i niebawem będzie dostępna na platformie YouTube. Do konferencji utworzyliśmy również audiodeskrypcję.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Prelegentom za udział w spotkaniu i zainteresowanie naszym projektem.