Warsztaty rozwojowe dla pierwszej grupy uczestników projektu Lektorzy Sprawni Online dobiegają końca. Był to dobry, intensywny czas pracy nad rozwojem własnym, wzajemnej inspiracji, wsparcia i wymiany doświadczeń. W grupie zróżnicowanej pod względem przepracowanych lat w zawodzie lektora języka obcego to właśnie ta wymiana doświadczeń jest najbardziej cenna, bo ubogaca uczestników o opis różnych sytuacji, których może jeszcze nie doświadczyli, a do których mogą się lepiej przygotować.

Praca lektora to praca z ludźmi, dlatego oprócz znajomości metodyki nauczania każdy lektor powinien mieć wiedzę i rozwijać swoje umiejętności z zakresu prowadzenia grupy. Stąd tematy warsztatów obejmowały zagadnienia takie jak: dynamika grupy, radzenie sobie z konfliktem w grupie, zarządzanie emocjami, skuteczna komunikacja czy informacja zwrotna. Uczestniczki – bo w tym przypadku była to grupa pań – odgrywały różne scenki i podawały przykłady ze swojego życia tak, aby treści warsztatów były dla nich jak najbliższe.

Drugą, istotną kwestią w pracy z ludźmi jest zadbanie o swój dobrostan i ładowanie baterii po to, aby mieć energię na pracę z innymi. Zadbanie o siebie jest konieczne, inaczej można się szybko wypalić w tego rodzaju zawodzie. Omawialiśmy tematy zarządzania stresem, asertywnego mówienia ‘nie’, odreagowywania, czy efektywnego odpoczynku.

Kontynuacją warsztatów rozwojowych będą indywidualne spotkania coachingowe, których celem jest przede wszystkim świadoma praca nad swoim potencjałem i talentami, aby je rozwijać i dojrzale wykorzystywać w pracy i życiu prywatnym.

Już w trakcie warsztatów opinie uczestniczek są bardzo pozytywne – najbardziej doceniają możliwość wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy lektora. Przed nimi jeszcze jedno spotkanie, a kolejna grupa lektorów – uczestników i uczestniczek projektu, już wkrótce będzie miała okazję zdobyć więcej umiejętności i wiedzy na warsztatach.

Autorka tekstu: Agnieszka Mikołajewska