Umieszczając na stronie internetowej treści powinniśmy mieć świadomość, że rodzaj i rozmiar zastosowanej czcionki ma znaczenie z perspektywy dostępności materiału. Dla osób z dysfunkcją wzroku i ogólnie dla osób ze szczególnymi potrzebami rekomendowane jest stosowanie czcionek tzw. bezszeryfowych. Z kolei rozmiar czcionki działa na podobnej zasadzie jak kontrast i pozwala na wizualne oddzielenie określonych części treści od siebie: tytułu, kategorii oraz kontentu, to znaczy treści artykułu. Należy jednak zaznaczyć, że kryteria WCAG, czyli międzynarodowe wytyczne dotyczące dostępności,  nie opisują i nie rozstrzygają kwestii rodzaju i rozmiaru czcionek.

Rodzaj czcionki

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jaki krój czcionki na stronie powinno się stosować, spotkałem się z różnymi opiniami. Uświadomiły mi one, iż każdy ma własne preferencje co do stylu czcionki i nie ma jednej, jedynej, właściwej. W większości opinii rekomendowane jest stosowanie czcionek zwanych bezszeryfowymi. Najpopularniejsze z nich to: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica oraz Trebuchet MS. Są to czcionki o gładkiej, pozbawionej ozdobników  typografii, słowem mniej męczą wzrok osoby czytającej publikacje elektroniczne. Popularne czcionki szeryfowe to Times New Roman, Georgia, Garamond. Są tym  mniej czytelne, estetyczne, im mniejszy rozmiar stosujemy. Wymienienie przeze mnie popularnych czcionek obydwu rodzajów jest kluczowe, ponieważ nie tyle styl czcionki ma znaczenie, ale też to, czy zastosowana czcionka jest znana, powszechnie stosowana. Jeżeli użyjesz czcionki popularnej, będziesz miał pewność, że każda przeglądarka internetowa wyświetli twój tekst w takiej formie jaką pierwotnie stworzyłeś na stronie. Reasumując, stosuj raczej czcionki bezszeryfowe, które są czytelniejsze i częściej rekomendowane, również powszechniej stosowane.

Rozmiar czcionki

Wiesz już, że kryteria WCAG nie odnoszą się bezpośrednio do rozmiaru tekstu, ale istnieją rekomendowane standardy. Przyjmuje się kilka wielkości czcionek dla poszczególnych elementów treści internetowych:

  • Tytuły zapisuje się czcionką od 30 do 70px (pikseli)
  • Śródtytuły 22 – 30px
  • Zwykły ciągły tekst 16-20px

Wielkość czcionki pozwala na wizualne oddzielenie określonych części tekstu i ułatwia jego czytelność. Nie oznacza to jednak, że im większa czcionka, tym bardziej dostępny jest tekst. Należy pamiętać, że osoba z dysfunkcją wzroku często korzysta z programów ułatwiających czytanie artykułu lub używa wbudowane w przeglądarki funkcje powiększające tekst. Tutaj dochodzimy do najważniejszej cechy, do skalowalności czcionki.To oznacza, że każdy czytelnik, używając skrótów klawiszowych, myszki komputerowej lub gestów ekranowych stosownie do własnych potrzeb, powinien mieć możliwość zapoznania się z pełną zawartością tekstową umieszczoną na stronie internetowej. Z perspektywy dostępności tekstu ważne są jeszcze dwa aspekty. Dla standardu WCAG to stosunek koloru czcionki do tła, zwany współczynnikiem kontrastu. Jest on określany przy użyciu dedykowanych narzędzi np. „kontrast checker”. Drugim aspektem jest stosowanie odstępów między wierszami tekstu, czyli interlinii.

Po więcej informacji odsyłam do materiałów. Linki poniżej.
link 1: https://typoteka.pl/pl/history?fbclid=IwAR3JKXVvFVf-Rj1cBH2JAr7sOJ5ADlbSD2xtLNligWUajoJ239JyTOK3kNE
link 2: http://wcag20.widzialni.org/czcionki,m,mg,162