Celem projektu jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez dostarczenie im funkcjonalnych i dostępnych narzędzi do pracy oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć w sposób zdalny. Odbiorcami projektu będą lektorzy języka angielskiego z dysfunkcją wzroku z całej Polski. Zapraszamy do kontaktu absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów z zakresu filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej lub innych kierunków uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela/ lektora języka angielskiego. Na tym etapie poszukujemy do współpracy osób, które pomogą nam tworzyć i testować elektroniczną bazę materiałów dydaktycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy po adresem kontakt@strefai.org.pl lub telefoniczn pod numerem 504125898.