Ponieważ grafika ma szeroki zakres definicji odnoszących się do zapewniania standardu dostępności, w niniejszym artykule odnoszę się do znaczenia  umieszczania obrazków wraz z tekstem alternatywnym w kontekście nauki języków.

Elementy graficzne obecne w  materiałach dydaktycznych to problem dla wielu osób z dysfunkcją wzroku. Zadania typu opisz obrazek, stanowią standardowe ćwiczenie na słownictwo i mówienie.
Kolorowe zdjęcie jest atrakcyjne dla oka, niestety dla osób z dysfunkcją wzroku stanowi poważną barierę. Rozwiązaniem jest dołączenie do zdjęcia tekstu alternatywnego lub zamieszczenie opisu pod zdjęciem.
Podczas gdy posługujący się wzrokiem kursanci przyglądają się grafice, osobom używającym czytnika ekranu, synteza czyta treść dodanego do obrazka tekstu alternatywnego.

Tekst alternatywny to zagnieżdżony w kodzie strony, tekstowy opis, który umieszczamy wraz z grafiką dodawaną na stronę. Treść opisu powinna być zwięzła i nawiązywać do zadania, którego dotyczy.
Nie wpływa na wygląd grafiki ani widocznej treści na stronie. Jest czytany przez oprogramowanie asystujące, ale także ma znaczenie w pozycjonowaniu strony i spełnianiu standardu dostępności tj. kryterium 1.1.1 „treść nietekstowa” wytyczne WCAG 2.1.

Jak dodać tekst alternatywny?
-Jeśli grafikę dodajesz  bezpośrednio w HTML, do znacznika IMG dodaj atrybut „Alt” lub „Longdesc”..
-Jeśli korzystasz z WordPressa (lub innego CMS), tekst alternatywny możesz wpisać w odpowiednie okno w edytorze.

Opis pod zdjęciem może być dopełnieniem dostępności. Umożliwi innym osobom, nie tylko z dysfunkcją wzroku, które nie korzystają z czytnika ekranu, zorientowanie się, co przedstawia zdjęcie. Opisu nie należy mylić z tekstem alternatywnym.

Po więcej informacji odsyłam do poniższych materiałów:
link 1: http://www.akceslab.pl/poradnik/
link 2: https://niewidomyprogramista.pl/2022/02/09/opis-wytycznej-alternatywa-tekstowa-i-pierwszego-kryterium-wcag-2-1/