W imieniu Fundacji Strefa Innowacji zapraszamy na konferencję pod tytułem „Od pomysłu do bazy e-learningowej w projekcie Lektorzy Sprawni Online”, która organizowana jest w ramach projektu „Lektorzy Sprawni Online”. Celem projektu jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez dostarczenie im funkcjonalnych i dostępnych narzędzi do pracy oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć w sposób zdalny.  Konferencja poświęcona jest I etapowi projektu, którym było stworzenie bazy materiałów językowych na platformie elearningowej dostępnej dla lektorów języka angielskiego z dysfunkcją wzroku. Użytkownikami bazy w projekcie będą również kursanci języka angielskiego z niepełnosprawnościami.

Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2022 r. w godzinach od 12:00 do 13.00 w formule online.
Link do  formularza zgłoszeniowego:
formularz zgłoszeniowy

Link do konferencji otrzymają Państwo na dzień przed wydarzeniem.
Na konferencję zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem e-learningu, dostępności oraz nauczania osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt ‘Lektorzy Sprawni Online” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Konferencja będzie transmitowana na żywo: nie będzie tłumacza PJM oraz napisów.

Serdecznie zapraszamy
Zespół Fundacji Strefa Innowacji