Rekrutacja zakończona dnia 31.10.2022 – na kurs językowy w projekcie Lektorzy Sprawni Online

Wypełniając poniższy formularz wyrażasz chęć wzięcia udziału w kursie  języka angielskiego organizowanym w ramach projektu „Lektorzy Sprawni Online”. Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby z terenu całej Polski, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zajęcia będą prowadzone na poziomach A2, B1 oraz B2 przez lektorki i lektorów języka angielskiego z dysfunkcją wzroku.

Po wypełnieniu i wysłaniu poniższego formularza zgłoszenia, prosimy o przesłanie na adres: sprawnijezykowo@strefai.org.pl :

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane (dotyczy formularza poniżej).

 


a. Administratorem podanych wyżej danych osobowych jest Fundacja Strefa Innowacji z siedzibą w Warszawie, 02-495 Warszawa, ul. Przy Forcie 12/39, tel.: 504125898, e-mail: fundacjastrefainnowacji@gmail.com (dalej „Fundacja”)

b. Przetwarzanie danych osobowych zwykłych takich jak np. imię i nazwisko, adres e-mail odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), którym jest realizacja działań statutowych Fundacji tj. realizacja projektu „Lektorzy Sprawni Online” (dalej „Projekt”), w tym w celach dokumentacyjnych, jak również w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału w Projekcie. W zakresie danych wrażliwych tj. danych dotyczących niepełnosprawności przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w celach wskazanych powyżej.

c. Brak podania danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. Przekazanie powyższych danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Projektu. Brak podania informacji dotyczącej niepełnosprawności skutkuje brakiem możliwości zweryfikowania kwalifikowalności uczestnika do Projektu (Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością), a tym samym prowadzi do niezakwalifikowania uczestnika do Projektu.

d. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakiej jej udzieliłeś/ udzieliłaś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z zaprzestaniem udziału w Projekcie.

e. Podane dane mogą zostać przekazane podmiotom administrującym naszą stroną internetową oraz świadczącym usługę hostingu.

f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji w Projekcie, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia rekrutacji przez okres realizacji Projektu.

g. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

h. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

i. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznasz, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza RODO.

j. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Fundacją.