Od października 2021 roku prowadzimy w Fundacji Strefa Innowacji projekt „Lektorzy Sprawni Online”. Celem projektu jest przygotowanie lektorów języka angielskiego z dysfunkcją wzroku do prowadzenia zajęć językowych w sposób zdalny. W ramach projektu lektorzy biorą udział w szkoleniach.
Poniżej zamieszczamy film z wypowiedziami lektorów i fragmentami szkoleń.

„Szkolenia dla lektorów”