Nasza Fundacja w ramach projektu ,,Lektorzy Sprawni Online’’ (w skrócie LSO) stworzyła bazę e-learningową. Lektorzy, którzy biorą udział w projekcie LSO, mogą już zapoznawać się z obsługą i strukturą zamieszczonych na platformie Moodle kursów do nauki języka angielskiego.
Na wstępie kilka słów o charakterystyce naszej bazy e-learningowej. Jest to baza, którą lektorzy oraz zakwalifikowani do projektu uczniowie będą wykorzystywać jako narzędzie do nauki języka angielskiego. W czasie prowadzonej lekcji, zarówno lektor, jak i uczniowie, po zalogowaniu  uzyskają dostęp  do wybranego kursu. Lektor, jako nauczyciel będzie zdalnie prowadził lekcje w oparciu o zawarte w bazie materiały, korzystając z nich tak samo, jakby korzystał z podręcznika. Uczniowie natomiast z tych materiałów będą korzystać tak, jakby korzystali z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. Podsumowując, rolę podręcznika jako narzędzia dydaktycznego dla nauczyciela oraz źródło nauki dla ucznia przejmie nasza interaktywna baza kursów na platformie Moodle.

Kursy, które zamieściliśmy w naszej bazie zróżnicowane są w zależności od poziomu. Dostępne poziomy to A2, B1 i B2. Każdy z kursów ma ten sam schemat. Kurs składa się z 10 lekcji, każda lekcja dotyczy jednego tematu i podzielona jest na części: Rozgrzewkę, Czytanie, Słuchanie, Słownictwo, Gramatykę i Pracę domową. Każda z części ma formę quizu. Quiz składa się z pytań / ćwiczeń, które uczeń wykonuje, a nauczyciel ma możliwość sprawdzenia. Pytania w zależności od polecenia mogą mieć formę uzupełnienia zdań, wybrania lub zaznaczenia z listy prawidłowej odpowiedzi, dłuższej formy pisemnej odpowiedzi, odtworzenia i wysłuchania materiału video. Korzystanie z kursu wymaga zapoznania się i nauczenia obsługi platformy Moodle.

Nauka obsługi korzystania z naszych kursów to bardzo ważny etap projektu LSO. Ponieważ projekt jest skierowany między innymi do osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, obsługa platformy musi być możliwa z poziomu klawiatury oraz czytnika ekranu. Proces nauki podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy etap to teoretyczne zapoznanie się z platformą Moodle, jej funkcjami i interfejsem. Na tym etapie nieocenioną rolę pełnią eksperci – praktycy, którzy na kilku spotkaniach omówili funkcje i narzędzia, w które wyposażona jest aplikacja Moodle oraz przekazali praktyczne rady w zakresie korzystania z tych narzędzi i funkcji z perspektywy obsługi naszych kursów. Drugi etap tego procesu to konsultacje, których celem będzie wypracowanie wygodnego i efektywnego sposobu używania naszej bazy przy użyciu klawiatury i czytnika ekranu. Na tym etapie z jednej strony lektorzy korzystają z wiedzy i rad naszych ekspertów, z drugiej strony wypracowują własne techniki obsługi bazy. Konsultacje mają na celu praktyczne i indywidualne  zapoznanie się lektorów z platformą oraz wymianą spostrzeżeń z innymi lektorami  na wspólnych spotkaniach. Tutaj wypracowywane są sposoby korzystania z czytnika ekranu, wyjaśniane są przez naszych ekspertów funkcjonalności platformy, definiowane są uwagi i nanoszone poprawki ułatwiające dostęp i korzystanie z bazy kursowej.

Chcemy, by lektorzy oraz ich przyszli uczniowie mogli swobodnie i dostępnie korzystać z naszej bazy kursowej i stopniowo poszerzać umiejętności technicznej obsługi platformy. Słownictwo i zakres tematyczny bazy dotyczą takich zagadnień jak: poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, biznes i nowe technologie. Są to obszary szczególnie istotne z perspektywy osoby z niepełnosprawnością i stanowią ważny aspekt aktywizacji zawodowej oraz budowania pewności siebie. Są to czynniki, które wraz z dobrą znajomością języka obcego znacznie zwiększą szanse odbiorców projektu na znalezienie lub utrzymanie zatrudnienia na wymagającym rynku pracy.

Autor: Tomasz Szymczak
Fundacja Strefa Innowacji