W ramach działań podsumowujących rezultaty projektu ,,Lektorzy Sprawni Online’’ zadaliśmy naszym lektorom kilka pytań w celu zbadania ich satysfakcji z udziału w projekcie. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród lektorów zostały pokrótce przedstawione podczas naszej konferencji ,,Sukcesy i wyzwania uczestników projektu Lektorzy Sprawni Online’’, która odbyła się 21 września 2023 r. w formie online.

Większość ankietowanych (77%) stanowiły kobiety. Połowa respondentów pracuje jako lektor języka angielskiego.
Byliśmy ciekawi, między innymi tego, w jakim stopniu stworzone przez nas materiały dydaktyczne pomogą im w przyszłej pracy. Ponad 80% ankietowanych stwierdziło, że materiały te będą dla nich pomocne w bardzo dużym bądź dużym stopniu. Jeśli chodzi o pracę z platformą Moodle, większość lektorów (pond 65%) stwierdziła, że platforma ta w dużym bądź bardzo dużym stopniu spełniła ich oczekiwania. Większość lektorów była również zadowolona z prowadzonych w ramach projektu szkoleń. Ponad 70% z nich uznało, że szkolenia te pomogły im przygotować się do pracy w charakterze lektora.
Podobnie zostały ocenione spotkania sieciujące. Zdecydowana większość lektorów uznała, że przeprowadzone przez nich w ramach projektu lekcje pomogą im w prowadzeniu efektywnych zajęć w przyszłości.

Pytaliśmy również o ewentualną poprawę sytuacji społecznej uczestników naszego projektu. Okazało się, że sytuacja ponad połowy z nich zmieniła się na lepsze w dużym stopniu. W bardzo dużym i dużym stopniu (kolejno 45% i 35% odpowiedzi) poprawiła się też sytuacja finansowa lektorów, co oznacza, że otworzyły się przed nimi nowe możliwości pracy, otrzymali nowe zlecenia. Uczestnicy uznali również, że projekt w dużym stopniu wpłynął na włączenie osób z grup zagrożonych wykluczeniem i pomógł wprowadzić nowe metody pracy z nimi.

Analizując odpowiedzi lektorów, można stwierdzić, że udział w projekcie ,,Lektorzy Sprawni Online’’ przyniósł im wielorakie korzyści. Nie tylko wyposażył ich w konkretne narzędzia pracy, ale również przyczynił się do nabycia cennych na rynku pracy i w życiu społecznym umiejętności, co ma przełożenie na poprawę ich sytuacji społecznej i ekonomicznej.

Projekt ,,Lektorzy Sprawni Online’’ jest realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.
Celem projektu jest wsparcie niewidomych i słabowidzących anglistów w prowadzeniu zajęć online.  Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach z zakresu nauczania online, metodologii oraz rozwoju kompetencji miękkich oraz przeprowadzili kurs języka angielskiego z wykorzystaniem stworzonej w tym celu elektronicznej bazy materiałów dydaktycznych na platformie Moodle.