W ramach projektu Lektorzy Sprawni Online powstaje baza materiałów e-learningowych z języka angielskiego na platformie Modle. Użytkownicy naszej platformy będą mieli do wyboru lekcje na poziomie A2, B1 i B2. Pliki źródłowe mają zdefiniowany język i są zgodne z ustalonym przez nas schematem kursów.

Współpracując z metodykami i lektorami stworzyliśmy, stosownie do tematów, treści kursów w postaci pliku źródłowego. Obecnie jesteśmy na etapie nabywania umiejętności efektywnego przenoszenia nowych materiałów z plików źródłowych do naszej bazy. Jest to techniczny etap, którego celem jest wypracowanie instrukcji wstawiania treści w utworzony schemat naszej bazy. Poprzez umiejętne wykorzystanie narzędzi w Moodle, treści które przenosimy z plików źródłowych, tworzą lekcje i quizy. Dodawane są też elementy interaktywne. Słowem, schemat bazy wypełnia treść.

Uczestniczymy w konsultacjach i czerpiemy wiedzę od praktyków, którzy służą nam swoim cennym doświadczeniem. Pracujemy nad metodą, która z jednej strony pozwoli zamieszczać treści w schemacie kursu, a z drugiej strony zapewni ich zgodność z wytycznymi WCAG 2.1 oraz bazującym na WCAG standardem dostępności e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych. Dążymy do tego, by wypracowana metoda zapewniła w równym stopniu funkcjonalność jak i dostępność materiałów osadzonych w naszej bazie.